Soldyrkaren Kabel-TV förening


Björkskatan & Lulsundet


Kontakt


Frågor:

info@soldyrkaren.se


Servicetelefon:

0722-21 74 00

Just nu på TV


Senaste nytt i föreningen


2019-04-01


Årsmötesprotokoll Soldyrkaren 2019-03-20

Avseende verksamhetsåret 2018


Christer Olofsson (Ordförande) Arne Svedberg (Kassör)

Peter Sundgren (Ledamot) Roger Jonsson (Ledamot)

 

Majvor Lejon Eugen Karlsson Håkan Anderson Birger Pääjärvi

 

 • 1 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

 

 • 2 Mötet befanns behörigen utlyst.

 

 • 3 Mötet väljer Christer Olofsson till mötets ordförande. Mötet väljer Roger Jonsson till sekreterare för mötet. Mötet väljer Peter Sundgren till rösträknare för mötet. Mötet väljer Håkan Anderson och Birger Pääjärvi till protokolljusterare för mötet.

 

 • 4 Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen. Kassören redovisade resultat och balansräkningen. Kassören redovisade revisionsberättelsen.

 

 • 5 Resultat och balansräkning fastställdes och godkändes av mötet.

 

 • 6 Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 • 7 Mötet beslutade att behålla samma antal styrelsemedlemmar. (4st.)

 

 • 8 Mötet beslutade att omkostnadsersättningen för 2019 blir enligt budgetförslaget, samma som för 2018.

 

 • 9 Mötet väljer Ola Leander till ordförande för 1 år.

 

 • 10 Mötet väljer genom nyval Håkan Anderson till ledamot för 2 år. Mötet väljer genom nyval Christer Olofsson till ledamot för 2 år. (Sittande, Peter Sundgren).

 

 • 11 Mötet väljer genom omval Fredrik Johansson till styrelsesuppleant för 1 år. Mötet väljer genom omval Rickard Hellgren till styrelsesuppleant för 1 år.

 

 • 12 Mötet väljer genom nyval Johan Karlsson, Ernst & Young AB till Revisor för 1 år. (Extern tjänst utanför föreningen). Mötet väljer genom nyval Kristoffer Kjellgren till Revisorssuppleant för 1 år.


 • 13 Mötet väljer genom omval Mats Weström och Rune Bäcklund till valberedning för 1 år.

 

 • 14 Årsavgiften för 2019 fastställdes till 2.500 kronor/hushåll.

 

 • 15 Under övriga frågor diskuterades regler kring uppsägning av medlemskap. När husförsäljning planeras behöver man inte säga upp medlemskapet, utan det följer med fastigheten till de nya ägarna. Fastighetsmäklaren reglerar kostnaden i förhållande till överlåtelsedatumet. Man diskuterade även anledningen till de ökade störningar som tillkommit på bild­ signalen under föregående år.

 

 • 16 Ordföranden tackade och avslutade mötet.


2019-02-27


Kallelse till Soldyrkarens Årsmöte 2019

20:e mars klockan 19:00 Ormbergsskolans matsal

 

11§. Ärenden (enligt stadgarna)
 Ärenden som medlem önskar få behandlade vid årsmötet, skall senast 10 dagar i förväg anmälas till styrelsen.

                                                                                                                                                      

 • Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2019-03-20
  • Årsmötets öppnande
  • Fråga om mötet behöriga utlysande
 • Mötespresidium
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet
  • Val av rösträknare för mötet
  • Val av två protokolljusterare för mötet
 • Verksamhetsberättelse
  • Behandling av verksamhetsberättelsen
  • Behandling av resultat- och balansräkningen
  • Behandling av revisionsberättelsen
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter (minst 3st)
 • Beslut om omkostnadsersättning för 2019
 • Val av ordförande för 1 år
 • Val av styrelseledamot för 2 år respektive 1 år
 • Val av styrelsesuppleanter för 1 år (2 st)
 • Val av revisorer och revisorsuppleanter för 1 år
 • Val av valberedning för 1 år (2 st)
 • Faställande av årsavgiften för 2019
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning2018-12-28

Vi söker nya styrelsemedlemmar. Framför allt en kassör. Men även en tekniker. Arvode, fn 6.000 kr/år ingår i uppdraget. Hör av er till valberedningen Rune Bäcklund (backlund.rune@telia.com) eller Mats Weström (matswestrom@gmail.com). Eller till Peter Sundgren, Christer Olofsson. Årsmöte i februari.


2018-10-09

Idag har Egonet arbetat hela dagen i huvudcentralen. Det saknades betalkanaler och TV4 fanns inte på sin plats. Och tyvärr är mottagaren för TV12 HD trasig. Åtgärdas i morgon 10/10 på em.


2018-09-21

Nu är den MUX där TV3 och TV8 går avlastad. Vi hoppas och tror att det var problemet dvs att det gick för många kanaler på den. Vi har flyttat TV8 och TV10 till annan MUX och då kan det behövas en ny kanalsökning. Jag behövde inte göra detta. Håll tummarna!


2018-09-05

Nu är omläggningen klar. Jag har sökt om på mina TV och det fungerar. Eventuellt ska de byta frekvens för Kanal 11 och Discovery. Om man ska ange startfrekvens så ska man ange 450 MHz.


2018-08-28

SERVICEFÖNSTER 5:E SEPTEMBER. Under dagtid den 5:e september. Vi ska byta frekvens på de flesta kanalerna. Vi ska lägga dem på så låga frekvenser som möjligt. Det kan vara det höra frekvensbandet som gör att nätet blir känsligare och i vissa fall ge pixlig signal. Tidigare har Boxer tagit upp ett frekvensband som vi nu kan nyttja. Efter detta måste ni söka om alla kanaler igen, tyvärr. Men vi gör detta för att kanske få ordning på de problem vi upplever med digitala störningar. Nu når vi inte alla via Facebook och soldyrkaren.se. Ni kan väl prata med grannen om ni vet att hen inte kommer att få denna info.

2018-08-08

Det blir service i eftermiddag men att få igång Kanal 11 och sedan ska några TV4-kanaler, som ingår i TV4-paketet läggas om. I undantagsfall ska kanalerna behöva sökas om.


2018-06-07

Idag är det omlagt för SVT. Ni måste söka om era TV-apparater pga detta. På plats 1 och 2 är det nu HD. Även Kanal7 är förändrad. Tyvärr problem med Barnkanaler på plats 22. Den saknas ännu. Åtgärdas snart.


2018-04-24

Vi har blivit ålagda av operatören att koda Kanal 5 och Kanal 9. Detta innebär att de ska gå kodade i basutbudet och falla in under samma villkor som TV3 mfl. Man måste ha programkort och CA-modul för att kunna se Kanal 5 och Kanal 9 förutom de som tidigare låg som kodade i basutbudet. Har man redan CA-modul och kort så fungerar Kanal 5 och 9.


2018-03-18

Vi har ett problem med en av våra slingor. Området inom Kårvägen, Truppvägen, Björkskatavägen samt Batterivägen är utan signal. Kollar om det kan åtgärdas idag eller om det blir i morgon måndag.


2018-02-26

I natt släcktes SD sändningarna av Kanal 5, 9 och 11. Idag på fm har Egonet varit och ställt om en av mottagarna till Kanal 11 HD. Det innebär att Kanal 5 analogt försvann och Kanal 11 blivit HD. En del kan behöva söka om och en del inte, i HC behövdes ingen omsökning.


2018-01-23

Årsmöte 2018 måndag 26:e februari kl 19:00 Ormbergsskolan.