Soldyrkaren Kabel-TV förening


Björkskatan & Lulsundet

Senaste nytt i föreningen2019-02-27

Kallelse till Soldyrkarens Årsmöte 2019

20:e mars klockan 19:00 Ormbergsskolans matsal

 

11§. Ärenden (enligt stadgarna)
 Ärenden som medlem önskar få behandlade vid årsmötet, skall senast 10 dagar i förväg anmälas till styrelsen.

                                                                                                                                                      

 • Dagordning vid årsmötet för Soldyrkaren 2019-03-20
  • Årsmötets öppnande
  • Fråga om mötet behöriga utlysande
 • Mötespresidium
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för mötet
  • Val av rösträknare för mötet
  • Val av två protokolljusterare för mötet
 • Verksamhetsberättelse
  • Behandling av verksamhetsberättelsen
  • Behandling av resultat- och balansräkningen
  • Behandling av revisionsberättelsen
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter (minst 3st)
 • Beslut om omkostnadsersättning för 2019
 • Val av ordförande för 1 år
 • Val av styrelseledamot för 2 år respektive 1 år
 • Val av styrelsesuppleanter för 1 år (2 st)
 • Val av revisorer och revisorsuppleanter för 1 år
 • Val av valberedning för 1 år (2 st)
 • Faställande av årsavgiften för 2019
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutning2018-12-28

Vi söker nya styrelsemedlemmar. Framför allt en kassör. Men även en tekniker. Arvode, fn 6.000 kr/år ingår i uppdraget. Hör av er till valberedningen Rune Bäcklund (backlund.rune@telia.com) eller Mats Weström (matswestrom@gmail.com). Eller till Peter Sundgren, Christer Olofsson. Årsmöte i februari.


2018-10-09

Idag har Egonet arbetat hela dagen i huvudcentralen. Det saknades betalkanaler och TV4 fanns inte på sin plats. Och tyvärr är mottagaren för TV12 HD trasig. Åtgärdas i morgon 10/10 på em.


2018-09-21

Nu är den MUX där TV3 och TV8 går avlastad. Vi hoppas och tror att det var problemet dvs att det gick för många kanaler på den. Vi har flyttat TV8 och TV10 till annan MUX och då kan det behövas en ny kanalsökning. Jag behövde inte göra detta. Håll tummarna!


2018-09-05

Nu är omläggningen klar. Jag har sökt om på mina TV och det fungerar. Eventuellt ska de byta frekvens för Kanal 11 och Discovery. Om man ska ange startfrekvens så ska man ange 450 MHz.


2018-08-28

SERVICEFÖNSTER 5:E SEPTEMBER. Under dagtid den 5:e september. Vi ska byta frekvens på de flesta kanalerna. Vi ska lägga dem på så låga frekvenser som möjligt. Det kan vara det höra frekvensbandet som gör att nätet blir känsligare och i vissa fall ge pixlig signal. Tidigare har Boxer tagit upp ett frekvensband som vi nu kan nyttja. Efter detta måste ni söka om alla kanaler igen, tyvärr. Men vi gör detta för att kanske få ordning på de problem vi upplever med digitala störningar. Nu når vi inte alla via Facebook och soldyrkaren.se. Ni kan väl prata med grannen om ni vet att hen inte kommer att få denna info.

2018-08-08

Det blir service i eftermiddag men att få igång Kanal 11 och sedan ska några TV4-kanaler, som ingår i TV4-paketet läggas om. I undantagsfall ska kanalerna behöva sökas om.


2018-06-07

Idag är det omlagt för SVT. Ni måste söka om era TV-apparater pga detta. På plats 1 och 2 är det nu HD. Även Kanal7 är förändrad. Tyvärr problem med Barnkanaler på plats 22. Den saknas ännu. Åtgärdas snart.


2018-04-24

Vi har blivit ålagda av operatören att koda Kanal 5 och Kanal 9. Detta innebär att de ska gå kodade i basutbudet och falla in under samma villkor som TV3 mfl. Man måste ha programkort och CA-modul för att kunna se Kanal 5 och Kanal 9 förutom de som tidigare låg som kodade i basutbudet. Har man redan CA-modul och kort så fungerar Kanal 5 och 9.


2018-03-18

Vi har ett problem med en av våra slingor. Området inom Kårvägen, Truppvägen, Björkskatavägen samt Batterivägen är utan signal. Kollar om det kan åtgärdas idag eller om det blir i morgon måndag.


2018-02-26

I natt släcktes SD sändningarna av Kanal 5, 9 och 11. Idag på fm har Egonet varit och ställt om en av mottagarna till Kanal 11 HD. Det innebär att Kanal 5 analogt försvann och Kanal 11 blivit HD. En del kan behöva söka om och en del inte, i HC behövdes ingen omsökning.


2018-01-23

Årsmöte 2018 måndag 26:e februari kl 19:00 Ormbergsskolan.


2017-12-13

Från 1:e februart kommer kanal 5, kanal 9 och kanal 11 att släckas ned analogt och bara sändas digitalt i HD.


TV4-paketet kommer att från 3:e februari 2018 att innehålla TV4 Guld, TV4 Film samt Sportkanalen. Priset blir 60 kr/mån.


2017-12-11

Nu ska vi vara igång igen med normal funktion på de digitala kanalerna. Vad gäller de analoga kanalerna så är TV4 borta och kommer nog att förbli så. Men TV2 ska finnas och vi undersöker orsaken till varför den är borta. Men notera samtidigt vad vi skrev 2017-02-27 nedan.


2017-12-07

Status 17:30. Alla ska inte behöva söka om men nu har jag själv sökt om på tre TV-apparater. Fabriksåterställde en av dem. Jag har 4:an på alla. Ett lite mysko fel dock att när jag knappade in 4:an först hoppade det till 8:an efter några sekunder. Knappar man in 4:an igen så funkar det och så blev det bara en gång. Det ska stå "TV4 Luleå" som info i kanalen. Notera dock att ANALOG TV4 inte finns längre. TV6 är också på plats igen. Det är justerat också på Discovery. Men den fungerar.


2017-12-05

Vi har/haft problem med TV4 och TV6. Det är den markbundna sändningen som vi måste ändra. TV4 är fixad men man kanske måste söka om. Dessutom kommer för tillfället TV4 in via parabol vilket gör att man får Stockholm som lokalnyheter - tyvärr. Det ska dock ändras. TV6 fixar vi i morgon bitti.


2017-10-26

Ett nätaggregat har gått sönder pga strömavbrottet igår. Byts under dagen. Dessutom kommer omläggningar att göras av TV4-kanalerna. Vet ej nu om det kommer att kräva ny kanalsökning.


2017-09-11

Nya paketeringar hos C More från 1/9. Se kanaler och priser.


2017-06-08

Tyvärr kan vi inte laga den trasiga förstärkaren förrän i morgon fredag. Det drabbar Vårvägen, Midsommarv, Majorsgatan, Batterivägen och övriga västra delen av Lulsundet.


2017-03-14

Vi gör omläggningar idag. Det kommer att påverka TV4, TV6, TV8 Animal Planet samt C More Live 2,3,4. Vi kommer då även att få tillbaka Disney Channel. Omsökning måste kanske genomföras. Saknar ni någon eller några av kanalerna så är det så.


2017-03-06

C More har påkallat omläggning av C More Live 2, 3, 4. För att ev inte störa hockey så gör vi detta på onsdag 8/32017-02-27

Vi har börjat prata om att stänga ner det analoga nätet från 2018-02-28. Ännu inget beslut. För varje kanal i basutbudet som får HD så försvinner den analogt. Så just nu har vi bara 16 analoga kanaler. Exempelvis så är Kanal 5, Kanal 9, TV12 och Animal Planet är numera borta i det analoga utbudet.


För att er TV ska klara digitalt utbud måste den klara DVB-C. Klarar den inte det så kan man koppla till en extern digitalbox. Men då måste TV´n ha ett HDMI-uttag. Det räcker tyvärr inte med SCART.


Ny teknik kommer och gammal teknik fasas ut.


Har ni frågor kring detta så ring mig 070-555 3376 / Peter


2017-01-30


På grund av nybygget bakom Lulsundets äldreboende så måste vi flytta två av tre utgående huvudkablar. Det kommer att bli avbrott dagtid i morgon tisdag 31/1. Det drabbar östra och västra Lulsundet samt området väster om Björkskataleden (Midsommarvägen mm).


2016-11-17

Ny kanalplan inlagt. TV4-film ingår numera i TV4-paketet med TV4 Guld, Fakta XL, Komedi för 30 kr/mån. Den 22/11 kommer vi att flytta någa C morekanaler då ett antal SD stängs till förmån för HD. Notera även två nya kanaler TV3 Sport och eSport HD.


NI MÅSTE GÖRA NY KANALSÖKNING


2016-11-09

I morgon gör vi en relativt stor omläggning i systemet. Bara tiil det bättre. En ny kanalplan kommer att läggas ut på hemsidan när vi är klara. Men om ni i morgon tycker att ni saknar någon kanal så måste ni göra en ny kanalsökning. Vi kommer även med några nya kanaler som TV3 Sport HD och eSports HD. Kanal 5 och 9 blir HD. Som ni ser blir fler och fler kanaler HD.Kontakt


Frågor:

info@soldyrkaren.se


Servicetelefon:

0722-21 74 00

Just nu på TV